slide
slide
slide
slide
slide
HYDRAULIC TOE JACK / Product / HYDRAULIC TOE JACK
HYDRAULIC TOE JACK

-แม่แรงยกเครื่องจักร 5 - 50 ตัน
-มี Safety Factor 1.25 เท่า ปลอดภัย
-Hydraulic Toe Jack 5-50 Ton

แม่แรงยกข้าง 5-50 ตัน
-ใชังานแนวตั้ง
-Lifting  ยกเครื่องจักร
-Setting  ปรับระดับเครื่องจักร
-ใชังานแนวนอน

-Separate  ถ่างชิ้นงาน
-pusher  ดันสิ่งของ
Product Warranty & Insurance

MODEL 

TOP CAPACITY
 (TONS)

TOE-LIFT
CAPACITY 
(TONS)

HEIGHT
(mm)

CHL-5

5

2.5

16

CHL-10

10

5

22

CHL-20

20

10

25

CHL-30

30

15

28

CHL-50

50

25

40

TOE JACK

-แม่แรงยกเครื่องจักรปากเป็ด 18 ตัน
-มีปั้มไฮดรอลิคในตัวและแยกส่วน
-Hydraulic Lifting Wedge 9.5 mm

Hydraulic Lifting Wedge
Capacity 18 ton, Gap 9.5 mm
-เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ 
-มีปั้มไฮดรอลิคในตัวและปั้มไฮดรอลิคแย
กส่วน
-ใช้ง่าย แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย

Product Warranty & Insurance

MODEL 

OPERATION
TYPE
CAPACITY

MIN. ACCESS GAP TO OPERATING

HLW18T

EXTERNAL

18 T
(180 kN)

9.5 mm

HLW18TC

INTEGRAL

18 T
(180 kN)

9.5 mm

 

Lifting Wedge

-ด้ามงัดเครื่องจักร 5 ตัน
-Roller Crowbar 5 Ton

ชะแรงงัดเครื่อง 5 ตัน
ด้ามงัดเครื่องจักร 5 ตัน

MODEL 

CAPACITY

HAND LENGHT

WJO-3

3 TONS

1.4 M

WJO-5

5 TONS

1.5 M

 

ROLLER CROWBAR

Scroll To Top