slide
slide
slide
slide
slide
HYDRAULIC CUTTERS / Product / HYDRAULIC CUTTERS
HYDRAULIC CUTTERS

-คีมตัดลวดสลิงไฮดรอลิค
-สามารถตัดเหล็กสลิง 54 mm
-Hydraulic Cutter tools

คีมตัดลวดสลิงไฮดรอลิค
(ปั้มไฮดรอลิคในตัว)
-Cut Steel Wire Rope
-Cut Steel Round Bar
-Capacity Cutting Up to 54 mm
Product Certificate, Made In U.S.A.
Product Warranty & Insurance

MODEL
CAPACITY CUTTING
S-24
8.78 TON
UP TO 24 mm
HYSC-32
15.82 TON
UP TO 32 mm
HYSC-45
10.73 TON
UP TO 45 mm
S-55
14.01 TON
UP TO 55 mm
 

Specifications

-คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค
-ตัดสายไฟได้ 85 mm
-Hydraulic Cable Cutter Tools

คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค
(ปั้มไฮดรอลิคในตัว)
-Hydraulic Cable Cutter Tools
-Capacity Cutting Up to 85 mm
Product Certificate, Made In U.S.A.
Product Warranty & Insurance

MODEL CU AL CCP
TC-085 85 mm 85 mm 85 mm
HYCC-P85 28 mm 38 mm 85 mm

CUTTING TOOLS

-คีมปากนกแก้วตัดสายไฟ ไฮดรอลิค
-ตัดสายไฟได้ 85 mm
-Hydraulic Cable Cutter Tools

คีมปากนกแก้วตัดสายไฟ
(ปั้มไฮดรอลิคในตัว)
-Hydrualic Cable Cutter Tools
-Capacity Cutting Up to 85 mm
Product Certificate, Made In U.S.A.
Product Warranty & Insurance

MODEL ACSR CU / AL CPP
YS-30A 19 mm 28 mm 30 mm
HYCC-85YC -- 60 mm 85 mm

Specifications

-เครื่องไฮดรอลิคตัดลวดสลิง
-ตัดเหล็กลวดสลิงได้ 54 mm
-Hydraulic Cut Wire Rope Head

เครื่องตัดลวดสลิงไฮดรอลิค
(ปั้มไฮดรอลิคแยกส่วน)

-Hydraulic Cutter Head
-Cut Steel Wire Rope
-Cut Steel Round Bar
-Capacity Cutting Up to 54 mm
Product Certificate, Made In U.S.A.
Product Warranty & Insurance

MODEL CAPACITY CUTTING
S-24HE 8.78 TON 24 mm
HYSC-32HE 28.12 TON 32 mm
S-55HE 14.01 TON 54 mm

CUTTING TOOLS

-หัวตัดสายไฟไฮดรอลิค
-ตัดสายไฟได้ 120 mm
-Hydraulic Cut Cable Head

เครื่องตัดสายไฟไฮดรอลิค
(ปั้มไฮดรอลิคแยกส่วน)

-Hydraulic Cable Cutter Head
-Capacity Cutting Up to 85 mm
Product Certificate, Made In U.S.A
Product Warranty & Insurance

MODEL CU AL CCP
HYCC35HE 35 mm 35 mm --
TC-085HE 85 mm 85 mm 85 mm
TC-120HE 120 mm 120 mm 120 mm
 

CUTTING TOOLS

-คีมไฮดรอลิคปากนกแก้วตัดสายไฟ
-ตัดสายไฟได้ 95 mm
-Hydraulic Cable Cutter Head

เครื่องตัดสายไฟไฮดรอลิค
(ปั้มไฮดรอลิคแยกส่วน)
หัวไฮดรอลิคปากนกแก้วตัดสายไฟ

-Hydrualic Cable Cutter Head
-Capacity Cutting Up to 95 mm
Product Certificate, Made In U.S.A.
Product Warranty & Insurance

MODEL ACSR CU / AL  CPP
YS-30AHE 19 mm 28 mm 30 mm
P-85YC 85 mm 85 mm 85 mm
HYCC-096S -- 95 mm --


Specifications

Scroll To Top