slide
slide
slide
slide
slide
SPRAY BOOTHS / Product / SPRAY BOOTHS
SPRAY BOOTHS

ห้องพ่นสีรถยนต์ (ระบบFilter)
ห้องพ่นสีอุตสาหกรรม (ระบบแห้ง)
Spray Paint Booth

ห้องพ่นสีระบบแห้ง(Filter)
ดูแลง่าย
 ใช้งานดี
-ใช้แผ่น Filterเป็นตัวกรองสารเคมีสี
-Active carbonเป็นตัวกรองกลิ่น
-Pre-Fileterกรองฝุ่นภายนอก
-EU5 Filterลดปริมาณละอองฝุ่นได้ดี
-Fiberglass Filter (EU-3)กรองสารเคมีของสี(Toluene & Xylene)ได้ดี
-Active carbon
กรองกลิ่นสีได้ดี


-ตรวจวัดมลภาวะห้องพ่นสี(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)โดยบุคคลที่3
-ใบCertificateปล่อยสารเคมีมลพิษในอากาศ ให้ได้มาตรฐาน

SPRAY BOOTH

SPRAY BOOTH

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ
Water Curtain Spray Booths

ห้องพ่นสีม่านน้ำ
-ม่านน้ำและละอองน้ำ เป็นตัวจับสารเคมีของสี
-ผ่านPre-FilterและFiberglass Filterกรองสารเคมีอีกชั้น
-ผ่านActive Carbonกรองกลิ่

ระบบ Safety

-ระบบแสงสว่าง ใช้ Ballast หรือ LED ไม่มีประกายไฟ
-ระบบไฟฟ้ามี Safety-cut มอเตอร์มี Over load relay ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจวัดมลภาวะห้องพ่นสี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
-Toluene & Xylene สารมลพิษที่ปล่อยในอากาศ ต้องได้มาตรฐาน
  


 

water curtain booth

water curtain booth

Scroll To Top