slide
slide
slide
slide
slide
MACHINE ROLLER / Product / MACHINE ROLLER
MACHINE ROLLER

-เต่าย้ายเครื่องจักร 2 - 10 ตัน
-มีลัอยูริเทนและล้อเหล็ก
-Machine Roller Skate 2-10 Ton

เต่าลากเครื่องจักร 2-10 ตัน
Machine Roller Skate 10 T
-มีล้อยูริเทนและล้อเหล็ก ใหัเหมาะกับพื้นใช้งาน
-สามารถหมุนได้ 360° สะดวก รวดเร็ว
-เต่าเหล็ก ตรงกลางมีรู ล็อคเครื่องจักรได้ ปลอดภัย
-Safety & Easy to Used 

MODEL  TON WHEELS
W-2UA 2 4 Urethane
W-3UA  3 4 Urethane
W-5UA 5 4 Urethane
W-8UA 8 4 Urethane
W-10SA 10 4 Steel
 

MACHINE ROLLERS

-เต่าขนย้ายของหนัก 30 ตัน
-ล้อเหล็ก ตีนตะขาบ ทนทาน
Heavy duty load skate set

เต่าย้ายของหนัก ล้อเหล็กตีนตะขาบ
-สามารถรับน้ำหนักได้ 30 ตัน
-ล้อเหล็กตีนตะขาบ แข็งแรง ทนทาน
-ล้อหน้าหมุนได้มีด้ามลาก สะดวก
-ล้อหลังปรับระยะได้มีที่ล็อค ปลอดภัย
Safety & Easy to used

MODEL

 TON

TOTAL
HEIGHT

WEIGHT

WSK30

 30

117 mm 

 58 kg

Specifications

-เต่าย้ายของหนัก 2-4 ตัน
-ล้อยูริเทน หมุนได้ 360 ° สะดวก
360° Rotating Cargo Trolley 4 T

360° Rotating Mover Skate
-capacity 2-4 Ton/pc.

-ล้อยูริเทน หมุนได้ 360° สะดวก รวดเร็ว
-ฐานกว้าง รับน้ำหนักได้ดี มีด้ามลาก

Safety & Easy to used

MODEL

WCRP-3

WCRP-5

LOAD 
CAPACITY

2 TON

4 TON

HEIGHT

110

110

WHEEL

3 Urethane

5 Urethane

Specifications

Scroll To Top