slide
slide
slide
slide
slide
On-Site Training บริการสาธิตสินค้าหน้างานและอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ / Service / On-Site Training บริการสาธิตสินค้าหน้างานและอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ

บริษัทผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ BETEX ได้มาเยี่ยมชมและให้การอบรม (TRAINING) สินค้า BETEX INDUCTION HEATER ที่บริษัทเป็นตัวจำหน่าย ทั้งทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

บริษัทผู้ผลิตสินค้าตัวถ่างหน้าแปลนและตัวตั้งระดับหน้าแปลน (FLANGE SPREADER AND FLANGE ALIGNMENT) ได้เยี่ยมชมบริษัท และให้การอบรมวิธีการใช้สินค้า 


บริษัทผู้ผลิตสินค้าตัวถ่างหน้าแปลนและตัวตั้งระดับหน้าแปลน (Hydraulic Flange Spreader & Flange Alignment Tools) ได้เยี่ยมชมบริษัท และให้การอบรมแนะสินค้า


บริษัทมีการอบรมการใช้งานและการบำรุงสินค้าประแจทอร์คไฮดรอลิค (HYDRAULIC TORQUE WRENCH) บริการหลังการขายสินค้า

บริษัทมีการอบรมการใช้งานและการบำรุงสินค้า สามขาไฮดรอลิค (Hydraulic Bearing Puller) บริการหลังการขายสินค้า


บริษัทมีการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้าเครื่อง
M.F. Quick-Heater (22Kw)บริการหลังการขายสินค้าE.C.I.T.B. Industry Training
บริษัทมีการอบรมในรูปแบบของ E.C.I.T.B. Industry Training
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานขันทอร์ค  และงาน Bolt Tension เบื้องต้น
สำหรับผู้เข้าอบรมจะมีใบเซอร์รับรองการเข้าอบรม

Scroll To Top