slide
slide
slide
slide
slide
มีศูนย์ซ่อมพร้อมอะไหล่ให้บริการ และเครื่องทดสอบตรวจวัดมาตรฐานชิ้นงานหลังซ่อม / Service / มีศูนย์ซ่อมพร้อมอะไหล่ให้บริการ และเครื่องทดสอบตรวจวัดมาตรฐานชิ้นงานหลังซ่อม
Calibration Service
-ทดสอบประแจทอร์คไฮดรอลิค 25000 Nm.
-ด้วยเครื่องCalibrator มาตรฐาน ISO 17025     
-โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมใบรับรอง (Certification)
-ทดสอบ Torque wrench Pressure Gauge
-ทดสอบ Pump Torque Hydraulic  
Repair Service
-ประแจทอร์ค ไฮดรอลิค ทุกยี่ห้อ
-ปั๊มทอร์ค ไฮดรอลิค ทุกยี่ห้อ
-เหล็กดูดสามขาไฮดรอลิค ทุกยี่ห้อ
-กระบอกแม่แรงไฮดรอลิค 700 บาร์ ทุกยี่ห้อ
-ไฮดรอลิคปั้มมือโยก 700 บาร์ ทุกยี่ห้อ
-เครื่องฮีตแบริ่ง Low-Frequency ทุกยี่ห้อ
-คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค ทุกยี่ห้อ

Scroll To Top