slide
slide
slide
slide
slide
Application / Application / เครื่องฮีตเฟืองและแบริ่งใหญ่ Betex 38 ZFD 12kVA Induction Heater สามารถฮีตได้ 240°C ไม่ต้องมีน้ำหล่อเย็น
เครื่องฮีตเฟืองและแบริ่งใหญ่ Betex 38 ZFD 12kVA Induction Heater สามารถฮีตได้ 240°C ไม่ต้องมีน้ำหล่อเย็น


Induction Bearing Heater
-Max.bearing weight 300 kg.

-สามารถฮีตชิ้นงานได้ถึง 240°
-ไม่มีประกายไฟ ไม่มีมลภาวะ
-ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-สามารถใช้งานต่อเนื่อง ทนทาน
-Safety & Easy to used


Scroll To Top