slide
slide
slide
slide
slide
Application / Application / งานประกอบ Bearing, Sleeve และ Coupling ชุดเฟืองเกียร์ของโรงงานเหล็ก
งานประกอบ Bearing, Sleeve และ Coupling ชุดเฟืองเกียร์ของโรงงานเหล็ก


BETEX M.F. Quick-Heat 44Kw (Medium Frequency Technology 4.0)
-Coupling: O.D. 770 mm, I.D. 500 mm, Weight 1,025 Kg
 Temperature: 180 c (34 min)

-Bearing: O.D. 770 mm, I.D. 500 mm, Weight 250 Kg
 Temperature: 120 c (43 Sec)

งานใส่ Coupling และ Bearing ของ Gear Box โรงเหล็ก
ไม่มีประกายไฟ ไมทำให้ขิ้นงานเสียหาย รวดเร็ว
ปลอดภัย
Safety & Easy to Used

Scroll To Top