slide
slide
slide
slide
slide
Application / Application / โรงงานญี่ปุ่นผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แห่งประเทศไทย
โรงงานญี่ปุ่นผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แห่งประเทศไทย


Bearing Size: O.D.:720 mm, I.D.: 500 mm, Weight: 250 Kgs
Induction Bearing Heater  Model: BETEX 38 ZFD
Heat Tempurature: 120 -130 C
ไม่มีประกายไฟ ไม่มีมลภาวะ ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
Safety & Easy to Used

BETEX MF Quick-Heaters 44 kW power
Medium-Frequency Technology 4.0
Mounting, Dismounting & Preheating of Metal Components
Scroll To Top