slide
slide
slide
slide
Application / Application / นำเสนอเครื่องมือ ณ เหมืองแม่เมาะ
นำเสนอเครื่องมือ ณ เหมืองแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท พิบูล ธำรง แมชชีนเนอรี่ ได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอสินค้า ณ เหมืองแม่เมาะ

Scroll To Top